Services
 • Bespoke double basses - made to your specific needs
 • Set up according to your playing preference from fingerboard, nut and saddle to bridge and sound post
 • Cleaning, general maintenance and care
 • Gluing, minor repairs and varnish retouch
 • More serious crack repair and reinforcement in the body of the instrument, neck and pegbox repairs and neck replacement
 • Bridge adjusters
 • C extensions
 • Travel bass conversion
 • Instrument assessment for buyers or sellers and valuations for insurance purposes

Parts and accessories can be ordered on request. While I generally don't sell instruments, it can be worth asking in case something is available.

If you are interested in commissioning a new instrument, get in touch and let's talk about it.


Tjänster

 • Ny byggda basar enligt dina önskemål
 • "Set-up" för din spelstil och önskemål från greppbrädan, över- och undersadel till stall och ljudpinne
 • Rengöring, underhåll och vård
 • Limning, mindre reparationer och lackretuschering
 • Mer omfattande lagning av sprickor med förstärkning i själva instrumentet, reparationer i hals och skruvlådan och halsskäftning
 • Stalljusterare
 • C extensions
 • resebas konvertering
 • Bedömning av instrument för köparen eller säljaren och försäkringsvärderingar
Delar eller tillbehör kan beställas vid behov. Jag säljer inte basar men det kan finnas möjlighet till förmedling. 

Är du intresserad av att beställa ett nytt instrument ta gärna kontakt så kan vi diskutera det.

About

I was born and brought up in Harare, Zimbabwe. I started playing double bass when I was 14 and carried on studying at Stellenbosch Music Conservatory. At the time there were plenty of playing opportunities in various orchestras and ensembles in South Africa and Zimbabwe and I kept very busy.

In 2000 I was part of a group of 10 Zimbabweans sent to Norway to study instrument making. After 4 years I got both Norwegian and German violin-making qualifications. Unfortunately, by this point Zimbabwe was becoming increasingly chaotic, and the plans for us to return and work with instrument making and repair were cancelled.

In 2004 I moved to Sweden and started up a small violin repair business. By 2012 I was working almost exclusively with double basses and I restructured the business accordingly. At the moment I work full-time with bass repair work and building. I have customers from all over west Sweden, Denmark and Norway – orchestra players, jazz musicians, students and music lovers.

 

Om mig

Jag är född och uppvuxen i Harare, Zimbabwe. Jag började spela kontrabas när jag var 14 år och fortsatte studier på Stellenbosch Musikhögskolan. På den tiden fanns mängder av spelmöjligheter i olika orkestrar och grupper både i Syd Afrika och Zimbabwe och jag hade mycket att göra.

År 2000 var jag med i en grupp 10 zimbabwier som åkte till Norge för att studera instrumentbygge. Efter 4 års fiolbyggeutbildning fick jag både norskt och tyskt gesällbrev. Tyvärr vid denna tidpunkt hade situationen i Zimbabwe blivit allt mer kaotisk och planerna för oss att åka hem och jobba med instrument blev inställda.

År 2004 flyttade jag till Sverige och startade ett litet företag för fiolreparationer. Vid 2012 jobbade jag nästan enbart med kontrabas och så jag bestämde att bygga om företaget. I nu läget jobbar jag hel tid med kontrabasreparationer och nybyggande. Jag har kunder från hela Västsverige, Danmark och Norge - orkesterspelare, jazzmusiker, studenter och musikälskare.