Services

 • Bespoke double basses - made to your specific needs
 • Set up according to your playing preference - from fingerboard, nut and saddle to bridge and sound post
 • Cleaning, general maintenance and care
 • Gluing, minor repairs and varnish retouch
 • More serious crack repair and reinforcement in the body of the instrument, neck and pegbox repairs and neck replacement
 • Bridge adjusters
 • C extensions
 • Travel bass conversion
 • Instrument assessment for buyers or sellers and valuations for insurance purposes

Parts and accessories can be ordered on request. While I generally don't sell instruments, it can be worth asking in case something is available.

If you are interested in commissioning a new instrument, get in touch and let's talk about it.

Tjänster

 • Ny byggda basar enligt dina önskemål
 • "Set-up" för din spelstil och önskemål - från greppbrädan, över- och undersadel till stall och ljudpinne
 • Rengöring, underhåll och vård
 • Limning, mindre reparationer och lackretuschering
 • Mer omfattande lagning av sprickor med förstärkning i själva instrumentet, reparationer i hals och skruvlådan och halsskäftning
 • Stalljusterare
 • C extensions
 • resebas konvertering
 • Bedömning av instrument för köparen eller säljaren och försäkringsvärderingar
Delar eller tillbehör kan beställas vid behov. Jag säljer inte basar men det kan finnas möjlighet till förmedling.

Är du intresserad av att beställa ett nytt instrument ta gärna kontakt så kan vi diskutera det.

About / Om mig

I'm originally from Zimbabwe and started playing bass when I was 14. I studied music at Stellenbosch University in South Africa and then violin-making in Norway, taking my journeyman's exam in Markneukirchen, Germany. I moved to Sweden in 2004 and started up a small violin repair business which evolved to work almost exclusively with double basses.

Jag kommer ursprungligen från Zimbabwe. Jag började spela bas som 14-åring och studerade sedan musik på Stellenbosch Universitet i Sydafrika. År 2000 började jag på en fiolbyggare utbildning i Norge och gjorde gesällprov i Markneukirchen, Tyskland. 2004 flyttade jag till Sverige och började med fiolreparationer. Jag jobbar nu nästan bara med kontrabasar.

Tommie Eliasson

Apprentice / Lärling

Stephanie Irvine

Our resident violin maker. Stephanie makes and repairs violins, violas and cellos and plays the Celtic Harp.